Category (199)

ID : 113681
Brand : กระถางธูปลายมงคล8ประการ
Last Update : 06/05/2559 15:18 Preview : 2,788
กระถางธูปลายมงคล8ประการ
ID : 113682
Brand : รูปภาพมงคลทำจากเปลื่อกไม้
Last Update : 06/05/2559 18:53 Preview : 1,952
รูปมงคล ทำจากผิวเปลื่อกไม้เป็นงานฝีมือ มีหลายรูปแบบมากที่เป็นมงคล
ID : 113683
Brand : พระกวนอูขี่ม้า
Last Update : 06/05/2559 19:57 Preview : 3,987
พระกวนอูขี่ม้า ทำจากเรซิ่นชุบทองเค พระกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์ ยุติธรรม เสริมการงาน การค้า การเงิน ความยุติธรรม ความก้าวหน้า อำนาจบารมี ความสำเร็จ ความแข็งเกร่งแข็งแรง
ID : 113684
Brand : ช้างคู่
Last Update : 06/05/2559 17:39 Preview : 2,408
ช้างคู่ ทำจากเรซิ่น ทำสีไม้คลาสสิค ล้างน้ำได้ เสริมความมั่งคั่งมั่นคง การงานการเงิน และสุขภาพ
ID : 113685
Brand : ฮกลกซิ้วจิ๋ว
Last Update : 06/05/2559 18:58 Preview : 2,842
ฮกลกซิ้วจิ๋ว เซรามิค โดยเนื้อดินขาว เป็นงานชิ้นเล็กแต่มีความละเอียดของตัวงานมาก เสริม อำนาจบารมี ตำแหน่งหน้าที่การงาน สุขภาพดี ร่ำรวยมั่นคงพร้อมด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์
ID : 113686
Brand : นกยุงคู่เสริมเรื่องงานฝีมือ
Last Update : 06/05/2559 17:46 Preview : 2,022
นกยุงคู่ เสริมเรื่องงานฝีมือความคิสร้างสรร ตั้งในตำแหน่งทิศใต้
ID : 113687
Brand : นกยุงเสริมเรื่องงานฝีมือความคิดสร้างสรร
Last Update : 06/05/2559 17:46 Preview : 2,480
นกยุงเสริมเรื่องงานฝีมือความคิดสร้างสรร โดนว่างไว้ทางทิศใต้
ID : 113688
Brand : นกยุงเสริมเรื่องงานฝีมือความคิดสร้างสรร
Last Update : 06/05/2559 17:47 Preview : 2,442
นกยุงเสริมเรื่องงานฝีมือความคิดสร้างสรร
ID : 113689
Brand : ตี่จั่งอ้วงผ่อสัก (พระมาลัย)
Last Update : 06/05/2559 18:22 Preview : 2,530
ตี่จั่งอ้วงผ่อสัก (พระมาลัย) พระผู้ทรงโปรดวิญญาณ บางความเชื่อๆว่าบูชาแล้วท่านจะทรงนำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วให้ความราบรื่นแก่เรา และส่งผลบุญให้กับวิญญาณทั้งหลายได้
ID : 113690
Brand : พระกวนอูนั่งบัลลังก์ด้านหลังมีธง5ธาตุ
Last Update : 06/05/2559 19:59 Preview : 4,550
พระกวนอูนั่งบัลลังกด้านหลังมีธง5ธาตุ ทำจากโลหะชุบทองเค์ พระกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์ ยุติธรรม เสริมการงาน การค้า การเงิน ความยุติธรรม ความก้าวหน้า อำนาจบารมี ความสำเร็จ ความแข็งเกร่งแข็งแรง
ID : 113691
Brand : เจดีย์หินเขียวเสริมการเรียนและความรู้
Last Update : 06/05/2559 16:49 Preview : 2,458
เจดีย์หินเขียวเสริมการเรียนและความรู้
ID : 113751
Brand : ปีจอ(สุนัข) บนกองเงินทองและอยู่ใต้ต้นเงินทอง
Last Update : 06/05/2559 18:01 Preview : 2,581
ปีจอ บนกองเงินทองและอยู่ใต้ต้นเงินต้นทอง ทำจากเรซิ่นชุบทองเค เสริมเงินทองโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองให้กับ ราศีปีจอ ปีม้า ปีเสือและกระต่าย
ID : 113752
Brand : ปีชวด(หนู)เสริมมงคล
Last Update : 06/05/2559 18:02 Preview : 2,650
ID : 113753
Brand : ปีกุน(หมู)เสริมมงคล
Last Update : 06/05/2559 17:59 Preview : 2,567
ปีกุนเสริมมงคล ทำจากเรซิ่นชุบทองเค เสริมมงคลเรื่องเงินทอง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินการค้า ให้เจริญรุ่งเรือง ตั้งเสริมมงคลของราศี กุน(หมู) , เถาะ(กระต่าย) , มะแม(แพะ) ,ชวด(หนู) , ฉลู(วัว)
ID : 113754
Brand : ปีขาล(เสือ)เสริมมงคล
Last Update : 06/05/2559 18:00 Preview : 2,484
ปีขาล(เสือ)เสริมมงคล ทำจากเรซิ่นชุบทองเค เสริมมงคลด้านการงานการเงินการค้า ความเจริญรุ่งเรื่อง เสริมมงคลในปีขาล(เสือ) ,มะเมีย(ม้า), จอ(สุนัข)
ID : 113755
Brand : ปีฉลู(วัว)เสริมมงคล
Last Update : 06/05/2559 18:04 Preview : 1,987
ปีฉลูเสริมมงคล ทำจากเรซิ่นชุบทองเค เสริมมงคลด้าน การงาน การเงิน การค้า ความเจริญรุ่งเรือง เสริมมงคลให้ ปีฉลู(วัว), ชวด(หนู), ระกา(ไก่),
ID : 117765
Brand : พระสังกัจจายน์ เสริมความร่ำรวย,บริวารอำนาจบารมี
Last Update : 06/05/2559 18:33 Preview : 2,216
พระสังกัจจายน์ ปางเสริมบริวารอำนาจบารมี อุ้มเด็ก ที่บ่ามีมังการ
ID : 117793
Brand : พระพิฆเนศปางร่ายร่ำเสวยสุข,มี9องค์ในโลก(พิฆเณศให้100ล้าน)
Last Update : 08/12/2560 17:43 Preview : 14,743
พระพิฆเณศปางร่ายร่ำเสวยสุข(พิมลิขสิทธิ์) พิธีเทองหล่อในวันประสูติพระพิฆเณศ พิธีพราหมณ์อินเดีย บวงสรวงโดยพราหมณ์หลวง หล่อด้วยฉนวนยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย และแผ่นยันต์เกจิอาจารย์เมตตาเขียนให้ จุดเทียนชัย&พุทธาภิเษกโดยพระผู้ใหญ่ เป็นปางที่ท่านได้รับพรจากมหาเทพทั้งหก 1.รับพรจากพระมหาศิวะ ทรงถือบัณเฑาะว์ เชื่อว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องสมาธิฌาณสมาบัติ และชื่อเสียงเกียรติยศที่ดี ปัดเป่าขจัดมาร ขจัดอุป สรรค์ 2.รับพรจากพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ทรงถือดอกบัว เชื่อว่าส่งเสริมความสำเร็จคาวมรักและสุขภาพกายใจ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข 3.รับพรจากท้าวพระพรหม ทรงถือพระคัมภรี์ เชื่อว่าเสริมเรื่องปัญญาบารมีและอักขระเวทมนต์คาถา วิชาความรู้ในแขนงต่างๆ 4.รับพรจากพระสุรัสวดี ทรงถือพิณหัวหงษ์ เชื่อว่าส่งเสริมเสริมให้ทุกเพศทุกวัยเมตตาเอ็นดู มี ความคิดสร้างสรรจิตนาการที่ดี มีศิลปการตลาดและ แขนงต่างๆที่ดี 5.รับพรจากพระนารายณ์ ทรงถือสังข์มหามงคล เชื่อว่าเสริมมงคลที่ดีในจักร์วาล 6.รับพรจากพระมหาลักษมี ทรงถือโถสมบัติ เชื่อว่าส่งเสริมความร่ำรวยเงินทองโชคลาภ อีกทั้งหม้อกลัดยังหมายถึงตัวแทนมหาเทพทั้งปวง พร้อมทั้งท่านทรงถืองาเชื่อว่าท่านทรงชี้แนะ นำทาง มอบองค์ความรู้พลังแห่งปัญญาในแขนงต่างให้แก่ผู้บูชา ึ7.ถือขนมโมทกะเชื่อว่าส่งเสริมเรื่องความอุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ 8.ทรงถือเชื่อกบ่วงบาศช่วยให้ผู้บูชาไม่หลงทาง 9.พระหัตถ์ซ้ายหน้าทรงประทานพร ให้สำเร็จตามปรารถนา สรุปเป็นปางที่อุดมสมบูรณ์ทางโลกพร้อมทั้ง นำพาให้เจริญทางธรรมได้รับความสุขที่แท้จริงด้วย (ร่ำรวยอย่างมีความสุข) ***หนูถือลูกมะม่วง เป็นเครืองหมายของความดี ความเป็นมงคล ซึ้งจะนำมาด้วยความบริสุทธิ์ ความยิ่งใหญ่ ความเป็นอมตะ ฮินดูเรียกมะม่วงว่าอัมรา(Amra)
ID : 120635
Brand : Ganesha rich and happy
Last Update : 08/12/2560 15:22 Preview : 4,101
พระพิฆเณศ รุ่นเจ้าสัว ปางบริบูรณ์ทรัพย์ บริบูรณ์สุข ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทางเราได้จัดสร้างพระพิฆเณศปางเสริมทรัพย์เสริมสุข โดยผ่านพิธีทางพราหมณ์ฮินดูมาจากอินเดีย จัดทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันเกิดพระพพิฆเนศที่จะถึงนี้ สุดท้ายนี้ทางเราต้องขออภัยถ้ามีการปิดการสั่งจองก่อนกำหนดเนื่องจากทางเราสร้างได้จำนวนจำกัด