E-Catalog > พระพิฆเนศ > พระพิฆเนศปางร่ายร่ำเสวยสุข,มี9องค์ในโลก(พิฆเณศให้100ล้าน)

PAGE VIEW : 15,712

Product Information :

Name :
พระพิฆเนศปางร่ายร่ำเสวยสุข,มี9องค์ในโลก(พิฆเณศให้100ล้าน)
Category :
  1. ของสะสมและพระเครื่อง
Sub - Category :
  1. พระพิฆเนศ
Brand :
พระพิฆเนศปางร่ายร่ำเสวยสุข,มี9องค์ในโลก(พิฆเณศให้100ล้าน)
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
พระพิฆเณศปางร่ายร่ำเสวยสุข(พิมลิขสิทธิ์) พิธีเทองหล่อในวันประสูติพระพิฆเณศ พิธีพราหมณ์อินเดีย บวงสรวงโดยพราหมณ์หลวง หล่อด้วยฉนวนยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย และแผ่นยันต์เกจิอาจารย์เมตตาเขียนให้ จุดเทียนชัย&พุทธาภิเษกโดยพระผู้ใหญ่ เป็นปางที่ท่านได้รับพรจากมหาเทพทั้งหก 1.รับพรจากพระมหาศิวะ ทรงถือบัณเฑาะว์ เชื่อว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องสมาธิฌาณสมาบัติ และชื่อเสียงเกียรติยศที่ดี ปัดเป่าขจัดมาร ขจัดอุป สรรค์ 2.รับพรจากพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ทรงถือดอกบัว เชื่อว่าส่งเสริมความสำเร็จคาวมรักและสุขภาพกายใจ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข 3.รับพรจากท้าวพระพรหม ทรงถือพระคัมภรี์ เชื่อว่าเสริมเรื่องปัญญาบารมีและอักขระเวทมนต์คาถา วิชาความรู้ในแขนงต่างๆ 4.รับพรจากพระสุรัสวดี ทรงถือพิณหัวหงษ์ เชื่อว่าส่งเสริมเสริมให้ทุกเพศทุกวัยเมตตาเอ็นดู มี ความคิดสร้างสรรจิตนาการที่ดี มีศิลปการตลาดและ แขนงต่างๆที่ดี 5.รับพรจากพระนารายณ์ ทรงถือสังข์มหามงคล เชื่อว่าเสริมมงคลที่ดีในจักร์วาล 6.รับพรจากพระมหาลักษมี ทรงถือโถสมบัติ เชื่อว่าส่งเสริมความร่ำรวยเงินทองโชคลาภ อีกทั้งหม้อกลัดยังหมายถึงตัวแทนมหาเทพทั้งปวง พร้อมทั้งท่านทรงถืองาเชื่อว่าท่านทรงชี้แนะ นำทาง มอบองค์ความรู้พลังแห่งปัญญาในแขนงต่างให้แก่ผู้บูชา ึ7.ถือขนมโมทกะเชื่อว่าส่งเสริมเรื่องความอุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ 8.ทรงถือเชื่อกบ่วงบาศช่วยให้ผู้บูชาไม่หลงทาง 9.พระหัตถ์ซ้ายหน้าทรงประทานพร ให้สำเร็จตามปรารถนา สรุปเป็นปางที่อุดมสมบูรณ์ทางโลกพร้อมทั้ง นำพาให้เจริญทางธรรมได้รับความสุขที่แท้จริงด้วย (ร่ำรวยอย่างมีความสุข) ***หนูถือลูกมะม่วง เป็นเครืองหมายของความดี ความเป็นมงคล ซึ้งจะนำมาด้วยความบริสุทธิ์ ความยิ่งใหญ่ ความเป็นอมตะ ฮินดูเรียกมะม่วงว่าอัมรา(Amra)

Product Detail :


Other Product In Group "พระพิฆเนศ (30)"